Hvem er du på sosiale medier? Hvilken merkevare bygger du?

Hvem viser du at du er på sosiale medier? Vi bygger merkevaren vår enten vi er klar over det eller ikke. Vi har alle en personlig merkevare.

Den kan enten være svak eller sterk, den kan være tydelig eller sprike i alle retninger og den kan være ekte eller ikke helt deg...

Nye kanaler har gjort bevisstgjøring rundt egen merkevare mer aktuell enn noen gang. 

Sosiale medier, som LinkedIn, Facebook, Twitter og Instagram har blitt sterke plattformer å uttrykke vår personlighet på. 

Men sosiale medier har også gjort det enklere å bygge en fasade på bekostning av å være autentisk og ekte.

Derfor er det enda viktigere å være seg bevisst på hvilken merkevare man bygger. 

Det vi sier, hvordan vi sier det, hva vi deler videre samt de bildene og filmene som vi legger ut på sosiale medier, er med på å fortelle omverden...

Fortsett å les