The brand YOU: 360 graders analyse av deg

Her guides du gjennom en 360 graders analyse av deg som person - både offline og online.

Før man bør gå i gang med strategisk å bygge merkevaren tydeligere er det viktig å vite hvordan du oppleves i dag.

Du er allerede en personlige merkevare i ditt nettverk, men få av oss vet hva den består av. .

Det er viktig å forstå hvordan merkevaren din er i dag for å vite hvordan du skal bygge merkevaren din videre.  

Hvis du egentlig ikke vet hvordan du blir oppfattet i dag så er det litt som å skyte i blinde.

Kurset er delt inn i 3 moduler hvor hver modul inkluderer flere videoer og oppgaver.

På kurset The brand you: 360 graders analyse går vi mer i dybden på følgene områder:  

·      Ditt nettverk

·      Din historie og bakgrunn

·      Dine verdier og overbevisninger

·      Online fotavtrykk

·      Kommunikasjonsstil

·      Omgivelsero og interiør

·      Klær og stil

Sistenevnte er en bonusvideo fra min favoritt stilcoach Frk. Purpur. Og jeg kan røpe allerede nå at det ikke handler om mote, men heller om å finne din personlige stil. 

I den første modulen får du det grunnleggende om personlig merkevare inklusiv beste praksis og typiske fallgruver.

Selv om kurset er spesielt rettet mot selvstendig næringsdrivende er dette kurset også veldig relevant for alle som ønsker å tydeliggjøre sin personlige merkevare og ta større styring over egen karriere.