Når vanlig coaching ikke har ønsket effekt...

I løpet av en coachingprosess kan det komme opp negative tanker, sterke følelser eller gamle opplevelser hvor vanlig coaching ikke har så god effekt. 

Da er det mer hensiktsmessig å bruke andre metoder i tillegg til vanlig coaching.

De metodene jeg har mye glede av er Energy Alignment Method (EAM) Tankefeltsterapi (TFT), Hypnoterapi, Regresjonsterapi, Parts Terapi og Access Consiousness Bars. 

Energy Alignment Method (EAM)

EAM en internasjonalt anerkjent terapiform som bygger på energy medisin, nyere forskning innen nevrovitenskap, Law of attraction og tradisjonell kinesisk medisin. Metoden inkluderer elementer fra Kinesiologi, NLP, Positiv psykologi og østens spirituelle prinsipper.

EAM er en effektiv teknikk for å gi slipp på repeterende tanker og følelser som ikke gagner deg lengre. Grunnteorien i EAM er at alt er energi. En tanke, en overbevisning og en følelse er energier som kan endres og transformeres.

Vi trenger ikke gå i dybden for å forstå eller gjenoppleve et traume for å skape endring. Vi trenger bare å finne triggeren og dermed transformere energien mer i retning av det du ønsker. 

Når du gir slipp på det som holder deg igjen gir du mer plass til å inkludere tanker og følelser som er i trå med det du ønsker.

Når du gir slipp på det som ikke er ditt, gir du slipp å lagene som står i veien fra å finne DEG. Du er fri til å være mer autentisk og i tråd med den du egentlig er.

Tankefeltsteknikker (FTF)

Noen ganger kan det komme opp sterke følelsesmessige reaksjoner trigget av tidligere hendelser i livet. En god metode for å bearbeide disse følelsene, og bruke hendelsene på en mer konstruktiv måte, er TFT. 

TFT kombinerer vestlig kognitiv tilnærming med Østens kunnskap om kroppens energibaner. Teknikken går ut på å aktivere kroppens egen evne til å dempe eller fjerne årsaken til problemet.

Dette gjøres ved å banke lett på utvalgte punkter på kroppens meridiansystem mens klienten tenker/fokuserer på uønskede følelser/spenninger/smerter. 

TFT har ofte vært til god hjelp for å komme helt i mål med ønsket endring. 

Hypnoterapi

Problemer med å få til endringer i livet kan ofte ligge i vårt ubevisste sinn. I Hypnoterapi henvender vi oss direkte  til det ubevisste sinnet for å skape de ønskede endringene.  

Under hypnoterapi er man bevisst tankene sine, og det føles ofte helt normalt å være i hypnose. Det kan oppleves som svært avslappende metode for å få til endring. 

Regresjonsterapi (bygger på av hypnoterapi)

Har du  prøvd å gjøre viktige endringer i livet uten å lykkes? Kanskje det føles som du saboterer deg selv uten at du helt forstår hvorfor?

I disse tilfellene kan det være nyttig å utforske om det ligger noen ubevisste hindringer i veien. 

Glemte opplevelser lagres i underbevisstheten og i kroppen og kan skape hindringer når vi skal gjøre endringer i livet. 

For å få en større forståelse, forsone oss med gamle opplevelser og løse opp i disse ubevisste prosessene som står i veien, kan regresjonsterapi være effektivt. Regresjonsterapi bygger på hypnoterapi. 

Parts Terapi (bygger på hypnoterapi)

Når det oppleves som en del av deg ønsker å gjøre endringene, men en annen del av deg setter kjepper i hjulet, kan det være nyttig å utforske nærmere disse ulike delene. 

Parts Terapi jobber med å få de ulike delene av sinnet ditt til å jobbe sammen. Dette formen bygger også på hypnoterapi. 

Access Consiousness Bars

Når du følger deg for sliten mentalt for coaching, kanskje de negative tankene er for sterke eller du har for mye i hodet til å tenke klart, da kan access Bars være en effektiv "time-out".

Access Bars er en deilig avspenningsteknikk som gjennom behandlingen berører 32 punkter på hodet. Den kan bidra til en god avspenning og ro i kropp og sinn. 

Gå tilbake til Coaching

 

Velkommen til å ta kontakt

Legg igjen noen ord om hva du ønsker mer informasjon om eller hjelp til i skjemaet under.  Ser frem til å høre fra deg!