De 2 viktigste ingrediensene for manifistering

fokus hvordan nå målene dine manifistering oppmerksomhet May 31, 2023

Vi har alle ingrediensene for å være en ekspert på manifestering - å få det vi ønsker i livet. Men, dessverre er det ikke alltid vi er bevisst på disse i hverdagen. 

Det er to viktige ingrediensene som må til for å manifestere. Disse må være til stedet for at du lettere skal kunne skape det de ønsker.

Disse to ingrediensene er: Intensjon og oppmerksomhet

Intensjon er selve grunnlaget for manifestasjon. Intensjon vil si å være klar og tydelig på hva du vil. Altså ha en klar og spesifikk beskrivelse av hva du ønsker hva som er målet. Når vi setter en intensjon, tar vi en bevisst beslutning om å bringe noe inn i livene våre.

Men intensjon alene er ikke nok.

Vi trenger å være bevisst på hva vi velger å være oppmerksomme på. Oppmerksomhet vil si hva vi velger å ha fokus på. Drar tankene og følelsene deg nærmere målet eller lengre bort fra målet? 

Skal oppmerksomheten være med å styrke intensjonen må vi lære oss å styre tankene og følelsene slik at de støtter målet. Vi trenger også å være mer tilstedet i nåtid og ikke dvele med fortid eller fremtid. Ellers kan vi miste muligheter som oppstår og som vil hjelpe oss å komme nærmere målet. 

La oss si at du har en intensjon om å bli sunnere og sprekere, og setter deg spesifikke mål om trening, kosthold og søvn. Da er fundamentet lagt, men den største ufordringen din må også mestres. Nemlig hva er du mest oppmerksom på i hverdagen. Hvor går tankene og følelsene dine?

Kanskje tankene dine går på at dette kommer til å bli utfordrende. Kanskje du bekymrer deg for at du ikke skal klare det? Kanskje du til og med har andre behov som egentlig er viktigere for deg akkurat nå? Da vil du høyst sannsynlig manifestere et annet utfall enn det den opprinnelige intensjonen var.

Hvis du har et mål om å skifte karriere, må fokuset ditt, altså oppmerksomheten din, støtte denne intensjonen. Hvis din oppmerksomhet går til utfordringene, problemene og usikkerheten, vil du høyst sannsynlig ikke ha en lett prosess med å skifte karriere. 

Eller for eksempel hvis du har et ønske om flere sunne relasjoner, er det også her viktig at intensjon og oppmerksomhet støtter hverandre. Du kan ha en tydelig intensjon om å finne en partner som gir deg glede og deler dine verdier, men hvis fokuset dutt går til bekymring og tvil vil det bli vanskeligere å manifestere.

Det er vanskelig å nå målene dine med bare intensjon alene. Intensjon og oppmerksomheten/fokus må støtte hverandre. 

Så intensjon og fokus er alt du trenger fo rå bli en "Master i Manifistering".