Er svakhetene dine styrker i forkledning?

ditt potenstiale karriere personlige egenskaper styrker og svakheter svakheter er styrker i forkledning Apr 26, 2020

Mange synes det er utfordrende å se sine egne styrker og mange er bedre på å se svakheter og egenskaper man ikke liker. Det er nesten som man er programmert til å finne feil.

Denne tilnærmingen er ikke det beste grunnlaget for å oppdage potensialet ditt eller se nye muligheter.

Det er nyttig å gjøre et dypdykk i både styrker og svakheter.

Vi trenger å forstå styrkene våre for å kjenne oss selv og vite hvilke arbeidsoppager og nivå av ansvar som passer oss.

Vi trenger også å vite svakhetene våre for å skape større troverdighet. Vi får ikke troverdighet hvis vi sier vi er god i alt.

Men, svakhetene trenger ikke bare være svakheter.

En spennene erfaring mange får når de blir bedre kjent med svakhetene sine er at disse også har mange nydelige styrker i seg.

Når vi ikke klarer å se styrkene våre kan det være nyttig å skrive ned alle svakhetene først for så å stille deg selv spørsmålene:

  • Hvilke styrker kan ligge her? 
  • Siden jeg har denne svakheten, hva er jeg da god på?
  • Hva er de motsatte egenskapene i forhold til denne svakheten?

Her kan det ligge mange skjulte egenskaper som fortjener å løftes frem og tydeliggjøres.

Håper dette kan være til refleksjon.

Ønsker du å bli tydeligere på å finne dine styrker og svakheter? Sjekk ut dette kurset:  Finn dine personlige egenskaper og det som gjør deg unik.