Hvorfor er det så viktig å være i flyt?

Uncategorized Jul 23, 2020

Hva vil det si å være i flyt? Hva vil det si å ha god energi?

Å passe på at du er i flyt og har god energi er ikke noe som bare kommer av seg selv.

Det er ingen som har fri flyt gjennom hele livet.

Vi tar med oss opplevelser opp gjennom livet som skaper tanker og følelser som ikke alltid er til det beste for oss i dag.

Disse negative tankene og følelsene kan slå røtter i systemet og bli som sand i maskineriet hvis vi ikke rydder opp innimellom.

Å gjøre en liten ryddejobb på innsiden, altså rydde opp i negative tanker, overbevisninger og følelser, gir stor gevinst for eget velvære og for muligheten til å skape det livet eller karrieren som vi ønsker.

Det er ingen vits å holde på negativitet.

Hverken sinne, irritasjon, skamfølelse, flauhet eller skyld, enten det kommer fra nylige oppleveler eller gamle «traumer», har noen grunn til å få rotfeste i systemet vårt. Disse har en lei tendens til å stoppe energiflyten. De tynger oss ned og skaper komplikasjoner.

For meg har det blitt en rutine å gjøre en sjekk hvordan det står til på innsiden samt rydde bort det som eventuelt står i veien av tanker, følelser og holdninger slik at det blir rom for de positive tankene, følelsen og overbevisningene. Dette gir tilbake den gode flyten.

Det er blitt en rutine som jeg har blitt svært glad i.

Det handler ikke om positiv tenkning.

Det hjelper lite å prøve å snu negative tanker til positive hvis de negative tankene er for sterke.

Har vi for mye negativitet er det ikke plass for de positive tankene.

Hva tenker du? Kjenner du deg igjen i dette?

Er du nysgjerrig på hvordan du kan rydde opp i egne tanker, overbevisninger og holdninger, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt