4 faser du må igjennom for å bygge din personlige merkevare

merkevare for gründere personlig merkevare Apr 03, 2017

De spørsmålene som oftest går igjen når det gjelder personlig merkevare er: Hvordan gjør jeg det egentlig? Og hvilke deler av prosessen er viktigst?

Hvordan bygger du din personlige merkevare?

Det første som er viktig å nevne er at dette er en prosess - ikke en "quickfix".

Når det gjelder personlig merkevare vil jeg nesten si at veien er like viktig som målet - det handler om din personlige utvikling.

Det andre som er viktig å nevne er at de ulike fasene i prosessen bygger på hverandre. De er avhengige av hverandre for å skape en solid, tydelig og unik merkevare.

Selve prosessen kan deles inn i fire faser, hvor alle fasene er viktige for utfallet.

Fase 1: Dagens merkevare: Hvordan oppfattes du i dag? 

Det er viktig å forstå hvordan merkevaren din er i dag for å sikre at vet hvor du skal legge inn kruttet. Hvis du egentlig ikke vet hvordan du blir oppfattet i dag så er det litt som å skyte i blinde.

Til mer du vet hvor utfordringene ligger og hvor du har styrkene og svakhetene i dag, til lettere blir det å bygge en solid merkevare.

De færreste av oss har råd til å gjøre en grundig markedsundersøkelse, selv om det selvfølgelig hadde gitt oss enda mer sikkerhet i forhold til dagens situasjon. For de aller fleste av oss holder det å ta noen spørsmål i nettverket samt gjøre en bevisstgjøring i forhold til oss selv.

Fase 2: Ønsket merkevare: Hvordan ønsker du å bli oppfattet?

Dette er kanskje den mest kritiske, kreative og givende fasen da den handler om å finne din ønskede merkevare som både er ekte og autentisk for akkurat deg.

Det handler ikke om å kopiere andre, men heller la seg inspirere av andre til å finne sine egne unike verdier, tro og holdninger.

Fase 3: Definer gapet mellom nåværende og ønsket merkevare.

Dette er en spennende og interessant fase som forteller deg hva du har tillatt å vise omverden i forhold til hva du skulle ønske at du viste.

Denne fasen kan være en fin øyeåpner for nye tiltak og ideer til det videre arbeidet med din personlige merkevarebyggingen. Hvor det er gap og hvor stort gapet er vil naturligvis variere mye fra person til person.

Fase 4: MInimere gapet, bygge ønsket merkevare

Denne prosessen handler om å definere din strategi for å minske gapet mellom nåværende og ønsket merkevare. Samt lage handlingsplaner for å synliggjøre og tydeliggjøre din unike personlighet.

Til mer forarbeid du har gjort, altså til grundigere du har gjort de andre fasene, til lettere vil du nå ønsket merkevare.

Hvilke deler av prosessen er viktigst?

Alle fasene i avsnittet over er viktige på forskjellige måter. Men skal jeg trekke frem en av dem, så må det bli fase 2. Det å definere ønsket merkevare.

Her handler det om å finne dine unikheter og det som gjør deg spesiell og sikre at du har en plattform som er ekte og autentisk.

Ønsker du hjelp til å finne, tydeliggjøre og styrke hva som gjør akkurat deg?

Få tilgang til gratiskurset; Finn din autentiske merkevare. Klikk her

Lykke til med din personlige merkevare.

Husk det er bare en som er som deg. Du er helt unik.