Hva er det som sikrer deg drømmejobben?

Uncategorized Apr 10, 2020

Mange opplever det utfordrende å sette ord på sin egen personlighet. Noen forstår ikke viktigheten og tar seg ikke tid til det.

Hvorfor er det så viktig å vite dine personlige egenskaper?

Når jeg fasiliterer jobbsøkere er de ofte mest opptatt av å få hjelp til å spisse sin faglige kompetanse. Det er dette de tenker vil skille de ut og dette som vil få de i ny jobb.

Den personlige kompetansen blir derfor ofte sett på som uviktig og litt for soft.

Faglig kompetanse er selvfølgelig viktig. Jeg vil likevel påstå at personlige egenskaper kan være vel så viktige. Du får sjelden jobben på grunn av dine faglige kvalifikasjoner alene.

Det faglige kan få deg på intervju, men derfra til å lande jobben handler det mest om deg. Hvordan du bruker kompetansen din, hvem du er og hva du står for. Hvordan du er på jobb, hvordan du takler utfordringer og hvordan du jobber sammen med andre.

Du er ikke i den jobben du har i dag, bare på grunn av dine faglige kvalifikasjoner. Du blir valgt på grunn av den personen du er - altså din personlighet og dine personlige egenskaper. Det er her din unikhet er.

Feilansettelser er dyrt.

Det er sjelden feilansettelser handler om at vedkommende ikke har faglig kompetanse, men heller at vedkommende er feil person til stillingen pga av feil personlighet eller hadde noen særtrekk som ikke passet kulturen.

Dessuten er det lettere å lære nye faglige egenskaper, men det er vanskelig og å lære nye personlige egenskaper. 

Til mer du kan sette ord på hvem du er og hva som er dine personlige egenskaper, til lettere blir det de som skal ansette deg å vite om du passer inn og dermed øker sjansene for at du skal få jobben betraktelig.

Lykke til med å finne og tydeliggjøre det som gjør deg unik. 

Trenger du en liten oppfriskning til å tydeliggjøre dine personlige egenskaper kan dette kurset være akkurat for deg: FInn din personlige egenskaper og det som gjør deg unik. 

Lykke til!