Hva er forskjellen mellom varemerke og merkevare?

merkevare for gründere merkevare vs varemerke personlig merkevare Feb 05, 2017

Hva er forskjellen på en merkevare og et varemerke? Er det i et hele tatt noen forskjell? Og hvorfor er det viktig å forstå forskjellen?

Det er lett å gå litt i surr med ordene merkevare og varemerke. Men det er en viktig forskjell mellom disse.

Mange bruker betegnelsen merkevare når de snakker om designet, emballasjen eller logoen til et produkt. Og for en personlig merkevare er det lett å tenke at det er klærne, stilen og CV’n som er merkevaren.

Men de fysiske tingene, som design, logo, emballasje og arkitektur er bare elementer som er med på å kommunisere merkevaren, men de er ikke merkevaren.

Hva er en merkevare?

Enkelt forklart er merkevaren summen av alle assosiasjoner kundene har til produktet, firmaet eller deg som person. Altså hva kunden sier når de skal beskrive produktet, firmaet eller personen.

Er assosiasjonene enhetlige og tydelige har du en sterk merkevare. Er assosiasjonene derimot utydelige og spriker i mange ulike retninger har du en svakere merkevare. Og er ordene negative, men sterke har du en viktig snu-oprasjon å gjøre.

Hva er et varemerke?

For et produkt eller firma er et varemerket spesielle kjennetegn som du kan ta patent på. Et varemerke kan f. eks bestå av en særegen logo, en spesiell fotostil, fargekombinasjoner, form, materialbruk, lyd eller lukt som forbindes med produktet eller firmaet. For en personlig kan et varemerke kan være et særegent utseende, særegen stemme eller spesiell væremåte eller klesstil.

Det er altså kundene dine som bestemmer merkevaren og derfor er det viktig å ha fokus på å bygge ønsket etterlatt inntrykk i markedet ditt.

Hvordan du oppfattes i markedet, og hvordan du skiller deg ut i forhold til konkurrentene, er det viktigste, ofte vanskeligste men mest givende for å skape suksess - enten vi snakker om personlig merkevare eller et produkt eller tjeneste.

Sjekk også de 7 viktigste prinsippene for personlig merkevarebygging her

Lykke til med å bygge din personlige merkevare.