Sår på sjelen

ditt potenstiale finn nøkkelen til endring gi slipp negative mønstre sår på sjelen Dec 01, 2022

Livet er ikke bare en dans på roser. De fleste av oss har både små og store sår på sjelen som vi på den ene eller andre måten forsøker å glemme, komme over eller leve med.

Kanskje du forsøkte å skape noe, men mislyktes? Kanskje du har mistet en du er glad i? Kanskje du har blitt avvist i barndommen, eller vokst opp i et hjem med psykisk vold

Sårene fra traumer er ofte fulle av triggere som påvirker oss, både bevisst og ubevisst, og de kan skape hindre og holde oss tilbake: Vi klarer ikke å være oss selv til det fulle. 

Men det er faktisk ikke sårene våre i seg selv som gjør oss lykkelige eller ulykkelige, trygge eller utrygge her i livet – det er hva vi velger å gjøre med sårene.

«Pytt pytt»

Det finnes flere strategier for å håndtere traumer og vonde opplevelser. Den ene er gjem-det-under-teppet-strategien, som jeg er ganske sikker på at du kjenner til. 

Akkurat som vi sier til barna «opp igjen, det går så bra, så!» når de slår seg (i håp om at de skal reise seg i stedet for å legge seg ned og gråte), sier vi også det til oss selv når vi har opplevd noe vondt: «Pytt, pytt, det er ikke så farlig. Jeg er ikke typen til å grave meg ned.»  

Vi bruker denne strategien for å skyve bort negative hendelser, vonde følelser, destruktive tanker og usunne reaksjonsmønstre – i håp om at alt vil forsvinner av seg selv. Ute av syne, ute av sinn. 

Problemet er bare at de mer alvorlige tingene ikke nødvendigvis forsvinner på den måten. De kan gjemmes, men ikke glemmes.

Kroppen husker. Underbevisstheten husker.

Og triggere fra tidligere opplevelser har en tendens til å ligge og ulme. De fungerer som en magnet idet de trekker deg inn i lignende problematiske situasjoner og negative reaksjonsmønstre og følelser. Og så vokser alt seg større og vondere.

Frislipp

En strategi jeg har langt mer tro på og god erfaring med fra arbeidet mitt, er å la sårene få komme frem for å hjelpe kroppen – og underbevisstheten – for å gi slipp på det den har båret på.

Først når vi klarer dette – å ta med kroppen i sårhelingsprosessen – kan vi komme oss videre. For selv om vi føler at vi har kommet oss videre med fornuften, er det ikke den som styrer.

Det er underbevisstheten. Underbevisstheten styrer hele 95 % av adferden vår – og kroppen vår er en kommunikasjonskanal inn til den!

Ved å bruke kroppen, kan sårene dine heles og gro. Du kan unngå å fanges i vonde spiralen igjen – og bli fri.

Og den største gevinsten av å lege dine sår, er at du finner tilbake til den du egentlig er – med all din styrke, kraft og livsglede.

 

Livet er ikke alltid en dans på roser, men den kan være en vakker dans likevel.

 

Du er velkommen til å ta kontakt om du ønsker å høre mer om hvordan jeg jobber med dette.