Visste du at ordene du bruker definerer hvem du er?

din unikhet personlig merkevare personlig merkevarebygging selvledelse storytelling Jun 06, 2017

En viktig oppgave som coach er å lytte til historiene til klientene og ordene de bruker. Hva har de fokus på? Hva sier de mellom linjene?

Men du trenger ikke alltid ha en coach for å se dine egne historier og hvordan disse former deg, selv om dette i mange tilfeller kan være nyttig.

Du kan selv gjøre mye ved å legge merke til dine egne historier og de forklaringer du gir - enten det gjelder jobb, karriere eller privat.

Hva har du fokus på? 

  • Det negative eller det positive?
  • Problemet eller løsninger?
  • Andre mennesker eller deg selv?

Hvordan vi beskriver hendelser i livet eller utfordringene våre kan si mye om hvem vi er og hvordan vi har det. 

  • Er du helten i den egen historie?
  • Er du er klovnen som ler av egne feil?
  • Er du hjelperen som alltid står opp for sine venner og familie - men som ofte glemmer deg selv?
  • Eller er du....

Hvordan fremstår du i dine historier?

Fortsetter du å dvele ved historier som ikke gagner deg lengre?

Det er viktig å huske at en hendelse kan fortelles på mange ulike måter og vinklinger - og den kan fremdeles være like sann. 

Noen ganger trenger vi å justere på historien vår. Se historien med andre briller.  Små justeringer av ord og nye synsvinklinger kan flytte fjell. 

Hvis historien er med på å dra oss i feil og negativ retning, kan det være nyttig å innse at den trenger å få mindre eller ingen fokus.  

Vi er ikke er de merkelappene eller båsene som du eller andre setter på deg.  

Fortsetter vi å bruke historier som plasserer oss i destruktive båser eller mønstre, blir det mer utfordrende å komme videre. 

Hvordan hadde det vært å endre på gamle historier som drar deg ned, holder deg igjen eller definerer deg negativt?

Hva om du begynte å se historiene dine med andre, og mer konstruktive briller?

Kanskje du kunne funnet tilbake til en større frihet i forhold til deg selv og hvem du er?

Historier er en viktig del av merkevarebyggingen. De historiene du velger å fortelle er med på å definere hvem du er og hva du står for -  enten du er klar over det eller ei.

På tide å ta noen grep? Du har alltid er valg! 

Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i personlig coaching for å tydeliggjøre dine historier og din personlige merkevare.