Lås opp ditt fulle potensial

begrensninger ditt potenstiale finn din unikhet finn tilbake til gnisten gi slipp leve i tråd med ditt potensialet negative tanker personlig utvikling sannheter og overbevisninger tanker og overbevisninger underbevissthet Jan 24, 2023

Som barn absorberer vi hvert ord, blikk, lukt, følelse og stemninger rundt oss. Disse opplevelsene, sammen med følelsene knyttet til dem, er lagret i underbevissthet og energien vår og former hvordan vi ser på oss selv og verden.

Dessverre kan mange av disse erfaringene og overbevisningene være negative, skapt av familie, venner, lærere og jevnaldrende, som kan holde oss tilbake fra å nå vårt fulle potensial. Dette blogginnlegget handler om å gi slipp på disse negative tankene og overbevisningene for å frigjøre vårt fulle potensial. 

Kropp - Hvordan negative tanker og overbevisninger dannes
I løpet av barndommen er vi som svamper, og absorberer hvert ord, blikk, lukt, følelse og vibrasjon rundt oss. Disse opplevelsene, sammen med følelsene knyttet til dem, er lagret i underbevissheten og energien vår og kan forme troen vi har på oss selv og verden.

Dessverre kan mange av disse erfaringene og overbevisningene være negative, skapt av familie, venner, lærere og jevnaldrende som kan ha hatt en dårlig dag, vært redde selv eller trodd deres egen versjon av livet var den eneste riktige. Disse negative overbevisningene kan holde oss tilbake fra å nå vårt fulle potensial.

Gi slipp: Gjenkjenne negative tanker og overbevisninger
Det er viktig å gjenkjenne disse negative tankene og overbevisningene, og gi slipp på dem for å frigjøre mer av potensialet vårt. Det er først når vi gir slipp på disse negative tankene og overbevisningene at vi kan åpne opp for nye evner og ferdigheter i deg og ikke minst se flere muligheter.   

Det neste steg:
For å komme videre trenger vi altså å finne og gi slipp på negative tanker og overbevisninger som holder oss igjen.  For noen er det nok å utforske ulike selvhjelpsteknikkeur på egen hånd eller meditere jevnlig for å rydde opp. 

Men, det er ikke alltid så lett å se egne triggere og tankespor. Derfor vil det for mange være nyttig og givende å søke hjelp.

Min jobb som coach og mentor er blant annet å lytte etter negative overbevisninger både i forhold til hva du sier og hva som ligger mellom linjene. Deretter er jobben å utforske triggerne til disse for så å endre, nøytralisere og snu disse til mer positive og konstruktive tanker og overbevisninger. 

Altså negative tanker og begrensende overbevisninger holde oss tilbake fra å nå vårt fulle potensial og kan sette en demper på livet og karrieren. Ved å gjenkjenne og gi slipp på disse negative tankene og overbevisningene, kan vi åpne oss for nye muligheter og nå nye høyder både personlig og profesjonelt.

Du er velkommen til å ta kontakt hvis du ønsker å frigjøre mer av ditt fulle potensial.