3 forslag til hvordan du kan lage din elevator pitch

elevator pitch personlig merkevare May 11, 2017

Hva svarer du når du får spørsmålet: ”hva gjør du” eller ”hva driver du med”? Hvordan skaper du interesse og engasjement hos nye potensielle kunder eller arbeidsgivere? Hva kan du si for å skape nysgjerrighet og engasjement uten å bruke for lang tid?

Det er dette en elevator pitch handler om.

Prinsippet går ut på at du skal ”selge deg selv” på få minutter – slik at du har fått sagt det viktigste før heisturen er over. 

Det handler ikke om å si alt, men heller skape nysgjerrighet og interesse for å ta et møte for å få mer informasjon.

Det hendler om å få frem din unikhet og hvordan du er annerledes enn dine konkurrenter uten at det virker som direkte salg. 

Hvordan lage din elevator pitch. Hvordan bør du tenke?

Her er 3 spennende forslag til hvordan du kan lage din unike elevator pitch:

Målgruppen i disse forslagene kan være alt fra potensielle arbeidsgivere, potensielle samarbeidspartnere, nye nettverksforbindelser eller potensielle kunder.

1. Wow – how – now

Wow handler om å si noe som vekker nysgjerrighet (for eksempel ved bruk av humor, et overraskelsesmoment eller spørsmål).

How forklarer wow-elementet.

Now handler om å vise konkrete eksempler i forholdt til hva du gjør.

2. Utfordring – Konsekvens – Løsning

Utfordring handler om å snakke om en relevant utfordring som du tenker at målgruppen din kjenner seg godt igjen i.

Konsekvens handler om å vise til konsekvensene for din målgruppe av å ha denne utfordringen

Løsning handler om å presentere din løsning. Hva du kan bidra med som gjør som kan hjelpe og løse utfordringen.   

3. Hva – Hvem – Hvordan

Hva er det du tilbyr. 

For hvem er dette aktuelt for

Hvordan fører dette til gevinster for målgruppen din.   

Det er viktig at du bruker dine ord og sjargong i elevator pitchen din. På den måten bygger du personlige merkevare samtidig.

Jobb gjerne litt med disse 3 malene og finn den som passer best for deg. Du kan også med fordel variere litt ut fra om du presentere det muntlig eller skriftlig.  

Hva med å inkludere din elevator pitch som innledning til oppsummeringen på LinkedIn?

Når det gjelder den muntlige versjonen, så er det viktig at du øver den godt inn – gjerne med flere varianter – slik at det oppleves som naturlig og ikke noe du har forhåndsprogrammert. 

Har du allerede laget en elevator pitch, del den gjerne med oss i kommentarfeltet.  Eller har du en annen favorittmal for elevator pitch, del den gjerne!

PS! Jeg holder jevnlig workshop om spennende tema i forbindelse med merkevarebygging og det å tydeliggjøre hva som gjør akkurat deg unik.  Les mer her!