Hvem er du egentlig?

identitet karriere personlig merkevare personlig utvikling Nov 17, 2017

Jeg fikk nettopp spørsmålet, Hvem er jeg når jeg tar bort det som hindrer meg fra å være meg selv?

Spørsmålet kom etter en lengre samtale rundt karrierevalg.

Denne lederen klarte ikke å se hvilke veier hun kunne ta. Hun følte seg langt fra unik. Hun synes det var vanskelig å sette ord på hva hun egentlig var god på og hva som kjennetegnet henne på sitt aller beste.  

Vi begynte å utforske det som sto i veien fra å vise hvem hun egentlig var. 

Hun innså at hun var vant til å være den hun trodde hun burde være. Hun lot seg styre av hva hun burde si og gjøre for å være en god leder. Dette gikk på autopilot. 

Hun selv var sjelden med i vurderingen. Hun var god til å plassere seg selv i skyggen.

Det var ikke rart at hun hadde problemer med å se seg selv. 

Mange vil kanskje kjenne seg igjen i hvor lett det er å gå inn i mønstre i forhold til hva man tror man bør, skal og være?

Blir denne måten å leve på for dominerende over mange år, kan det ta litt tid og modning å ”finne seg selv igjen”.  

Det handler ikke om å skape deg selv på nytt. 

For lettere å kunne svare på spørsmålet, Hvem er jeg når jeg tar bort det som hindrer meg fra å være meg selv, er det nyttig å gjøre følgende: 

  • Rydde bort hindrene som stopper deg fra å se hvem du egentlig er og hvor unik du er. 
  • Skrelle vekk lagene som står i veien for å se hva som er våre egne vs andres forventninger. 

Denne ryddejobben er en spennende prosess.

Den gjør oss mer bevisste både på hvem vi er, men også på valgene vi har gjort og valgene vi nå kan ta.

Når vi blir mer tydelige og tryggere på å være oss selv, blir det også lettere for andre å relatere seg til oss. 

Mange beskriver denne prosessen som å kvitte seg med en tung ryggsekk og dermed føle at livet blir lettere og mer lystbetont. 

Det som er helt sikker er at til mer du er klar over hvem du er og hva du står for, til lettere er det for andre også å se din unikhet. 

Dette er en fordel for både gründere, ledere og deg som er på jakt etter drømmejobben.   

Lykke til!