Våge å være synlig

hvordan skille deg ut karriere personlig merkevare personlig merkevarebygging vær deg selv vær unik Aug 14, 2017

I forrige uke fasiliterte jeg en workshop hvor det handlet om å finne og synliggjøre sine personlige egenskaper. 

Det som ble svært tydelig i denne workshopen, var frykten for å være synlig - spesielt i forhold til sine personlige egenskaper.

Det var enkelt for de fleste å snakke om sine faglige ferdigheter og egenskaper, men de hadde et stort potensiale i forhold til å vise mer av sine personlige egenskaper. 

På denne workshopen fikk jeg noen gode spørsmål og refleksjoner som jeg har lyst å dele med deg. Kanskje du kan bli inspirert til å synliggjøre mer av dine personlige egenskaper?

Hva om jeg viser for mye av hvem jeg er og ikke får jobben?

En av deltagerne sa det så godt - fordi han satte ord på det mange tenker. Han sa: Tenk om jeg viser for mye av mine personlige egenskaper og de ikke liker meg. Da får jeg jo ikke får jobben. Det er vel ikke bra?

Hva om det er helt perfekt - spesielt hvis du ønsker å finne drømmejobben.

Hvordan vil det være å ha en jobb hvor du ikke kan være deg selv, hvor dine personlige egenskaper ikke blir verdsatt eller din personlighet ikke passer inn?

Må jeg synliggjøre ALT?

En annen spurte: Må jeg vise ALT av meg – også det jeg ikke liker ved meg selv?

Min erfaring er at dine ”svakheter” faktisk ofte har mange styrker i seg som man kanskje ikke er så klar over.  Det handler om å se ”svakhetene”  i et nytt og mer konstruktiv lys. 

Dessuten finnes det ikke én fasit på hva som er rett og galt her. 

Det er viktig å være bevisst på hva du selv legger i det å være synlig på en god måte. Det du tenker er for mye eller feil kan være akkurat passe for en annen person.

Det er vel ikke bra å skryte?

Det kom også noen gode refleksjoner rundt frykten for å være for mye. Frykten for å ta for mye plass.

Som en av deltagerne sa etter at han hadde fått større klarhet i sine personlige egenskaper: Jeg kan ikke si dette om meg selv. Det er jo ikke bra å skryte? Jeg liker bedre å snakke om de faglige egenskapene.

Det er mange som opplever at janteloven står sterkt – faktisk så sterkt at noen gir fra seg muligheten til å få drømmejobben.  De unngår å vise hvem de er og hva de står for - og blir dermed bare en av mange.

Dine faglige kvaliteter kan få deg på intervju, men det er din personlighet og dine personlige egenskaper som til slutt avgjør om du får jobben. Derfor er det viktig å synliggjøre begge deler.  

Hvordan skal en potensiell arbeidsgiver eller en potensiell kunde velge deg hvis du ikke viser mer hvem du er og hva du står for?

Ønsker du å være en blant hundre - eller ønsker du å være den ene?

Det å bli mer synlig kan gi store gevinster både for en selv og for bedriften.

På tide å by mer på deg selv? 

Kanskje du også har et større potensial i å være mer synlig i forhold til deg som person?

Ta kontakt om du ønsker hjelp til å synliggjøre mer av dine personlige egenskaper.