7 tips som fungerer godt innen personlig merkevarebygging

merkevare for gründere personlig merkevare Feb 01, 2017

Det kan være lett å miste motet når vi sammenligner oss med kjente personligheter, sterke personlige merkevarer. De har jo kommet mye lengre enn oss. De er jo i en annen liga. 

Det kan være lett å glemme at disse en gang har vært ukjente personer - og hvor de kanskje ikke følte seg så unike. 

Det er også viktig å huske at selv om sterke merkevarer har suksess, er jobben aldri over. 

Å bygge din personlige merkevare er en prosess som aldri slutter Hvis vi lener seg tilbake og slutter å utvikle oss vil vi raskt miste glansen og folk mister interessen.

I merkevarebygging er det noen prinsipper som alltid går igjen. 

Her er 7 områder de som bygger sterke personlige merkevarer alltid følger:

  • De er tro mot seg selv – være autentisk og ekte.
  • Har klare mål og en tydelig strategi.
  • Er klar på motivasjonen bak HVORFOR de gjør som de gjør (tydelig "why-faktor").
  • De vekker følelser, ikke bare fornuft.
  • Er konsistent og enhetlig i alt de gjør.
  • De tør å skille seg ut fra andre. 
  • Bruker en god miks av kommunikasjonskanaler.

Å være ekte og autentisk

Dette er kanskje det aller viktigste for langvarig suksess enten vi snakker om produkt, firma eller en personlig merkevare. Hvis produktet og firmaet ikke er ekte, men bygger på falske lovnader eller verdier de ikke kan leve opp til, så vil de fort miste tilhengere.

For personlig merkevare handler det mye om å være tro mot oss selv og vår personlighet. Unngår vi å være ekte og autentisk, men heller prøver å kopiere andre, kan vi lett bli gjennomskuet og det er sjelden en god strategi. 

Ønsker du å finne din autentiske merkevare? Klikk her

Å ha klare mål og tydelig strategi

Uansett hva slags merkevare vi er og uansett om vi er nye eller godt etablerte navn, så trenger vi å ha klare mål og en tydelig strategi. Vi må vite hvor vi skal og hva vi vil. Da blir det enklere å prioritere i en travel arbeidsdag, vi har større fokus og får raskere suksess.

Å ha en sterk motivasjon for hvorfor de gjør som de gjør

Akkurat som bedrifter trenger å være tydelig på hvorfor de gjør det de gjør, hva de tror på og hva som er viktig for dem, trenger vi å gjøre det samme. En sterk "reason why" er som å fylle superbensin på tanken. Det skaper engasjement og gir inspirasjon.

Et eksempel på en sterk merkevare som har en tydelig "reason why" er Apple. En sterk driver i Apple er å utfordre etablerte ”bransje sannheter”. De tror på å tenke nytt og annerledes og de gjør dette ved å lage revolusjonerende, enkle og vakre produkter som er svært brukervennlige.

Hva med deg? Hvorfor gjør du det du gjør, hva tror du på og hva er viktig for deg?

Å vekker følelser, ikke bare fornuft

Akkurat for firma og produkter appellerer til følelser for å få folk til å like og kjøpe det de har å tilby – trenger vi å gjøre det samme. Det er ikke nok å snakke til fornuft , vi må også røre ved andre strenger. Vi vet jo at adferd sjelden styres av fornuft, men av følelser.

Å være konsistent og enhetlig

Sterke merkevarer har ofte en merkevaremanual som de følger for å sikre at alle ledd er enhetlig i kommunikasjon og uttrykk. En personlig merkevare som deg og meg trenger ikke å lage en manual, men vi trenger å være enhetlig og konsistent. Den beste måten å gjøre det på er å alltid være tro mot oss selv og å være ekte i forhold til hvem vi er og hva vi står for.

Å tørre å skille seg ut fra andre.

Sterke merkevarer tør å skille seg ut og de viser klart hva de står for. De har våget å gå bort fra ønske om at alle skal like dem og det de gjør.

 Til mer du prøver å snakke til alle - til mer utydelig blir du og til mindre interessant fremstår du. 

For å bygge en sterk personlig merkevare, er det altså nødvendg å ta et oppgjør med ønske om at alle skal like oss. 

Å bruke ulike kommunikasjonskanaler

Produkter og firma kommuniserer hvem de er via pakningsdesign, interiør, arkitektur, kommunikasjonsmateriell, reklame etc. Som personlig merkevare kommuniserer vi hvem vi er via utseende, væremåte, klær og stil, sosiale medier og nettverket vårt mm.

Sterke merkevarer bruker ofte pressen (aviser og TV) for å synliggjøre hvem de er og hva de står for. Som personlig merkevare kan det få stor effekt å bruke sosiale medier mer strategisk.

Og akkurat som sterke merkevarer er tilstede på event og messer for å lansere nye ideer eller synliggjøre sine konsepter, kan vi gjøre det samme. Og mange personlig merkevarer har hatt stor effekt av å delta eller arrangerer eller ha egne temakvelder.

Det er altså mye vi kan lære av dem som har gått veien før oss. Det er bra å få inspirasjon av andre så lenge du implementerer det på din måte og beholder essensen i din personlige merkevare og ikke prøver å bli en annen enn den du er.

Lykke til med å bygge din personlige merkevare. Husk det er bare en som er som deg - du er helt unik.