Finn tilbake til gnisten i 2020

finn tilbake til gnisten karriererĂĽd karriererĂĽdgiving karriereutvikling personlige egenskaper selvledelse vĂŚr deg selv Dec 30, 2019

Jeg har nylig hatt et inspirerende coachingforløp med en som hadde mistet gnisten på jobben. 

Hun kunne vise til en solid lederkarriere. På papiret virket det som hun hadde drømmejobben, men hun følte ikke glede eller stolthet. Hun følte bare tomhet. 

Hun opplevde at jobben hadde begynt å tappe henne for energi.

Dette hadde skjedd gradvis. Hun innså at til mer hun hadde tatt viktige lederroller, til mer hadde hun fokus på å fremstå profesjonell og korrekt. 

Til høyere opp i system hun kom til mer energi gikk med på å passe inn -  ved å vise frem sine faglige kvaliteter og tone ned sine personlige egenskaper.   

Hun prøvde å tilpasse seg ledergruppens stil og tone ved å legge lokk på sine personlige egenskaper til fortrinn for en mer profesjonell fasade hvor den faglige siden av henne hadde hovedrollen alene.  

Hun ga seg selv lite spillerom for kreativitet, humor og spontanitet (noe som var hennes unikhet tidligere i karrieren og på hjemmebanen).

I begynnelsen klarte hun å leve to liv. Et hjemme hvor hun kunne være hele seg, og et på jobben hvor hun bare viste den profesjonelle og faglige siden av seg.

Etterhvert ble det vanskeligere å leve to liv. Hun opplevde at hun begynte å miste gnisten og gleden også på hjemmebane. Hun ble mindre sosial og mer sur og gretten.

Hun følte at hun var på vei til å viske ut seg selv. Hun hadde mistet troen på seg selv og hva hun egentlig kunne (selv om CVen var imponerende).

Hennes historie er ikke unik. Det er dessverre alt for mange som opplever å miste gnisten selv om jobben "egentlig" er en "drømmejobb".

Det som er viktig med denne historien er nødvendigheten av å ta med hele deg på jobben – ikke bare dine faglige egenskaper.  

Det føles ikke godt i lengden å måtte legge igjen deler av deg selv hjemme før du går på jobb.

Det føles ikke godt å prøve å være en du egentlig ikke er. 

Hvis dine personlige egenskaper ikke får plass til å utfolde seg i jobben din, så er det naturlig at man mister gnisten etterhvert.

Et av de viktigste grepene du kan gjøre, er å bli mer bevisst på hva som er dine personlige egenskaper og hva som er typisk deg.

Til mer bevisst du er på dette, til lettere vil det være å velge videre karriere hvor du kan ta med hele deg og ikke bare dine faglige kvaliteter.

Lykke til med å finne tilbake til gnisten i 2020.