Hva sier du med ditt profilbilde på sosiale medier

merkevare for gründere Feb 13, 2017

Du har sikkert hørt uttrykket "Et bilde sier mer enn tusen ord". Har du tenkt på hva du forteller med ditt profilbilde på sosiale medier? Et bilde forteller mye mer enn vi kanskje er klar over. 

Bilder kan være effektive virkemidler for å tydeliggjøre hvem du er og hva du står for, men har du tenkt på at bilder også kan svekke din personlige merkevare?

Vi bruker ofte bilder som for eksempel profilbilder på sosiale medier, bilder til blogg eller bilder til å vise tjenestene våre på websider eller brosjyrer.

I tillegg har det blitt mer og mer populært å bruke video. For mens bilder kan fortelle mer enn tusen ord, er video et enda sterkere virkemiddel.

A picture is worth a thousand word. A video is worth a million.

Man kan lett få inntrykk av at video vil løse de fleste utfordringer med å bli sett i dagens marked. Hvis det eneste målet er å bli sett, så stemmer det bra.

Men hvis du i tillegg ønsker å synliggjøre hvem du er og hva du står for, altså din personlige merkevare, så stemmer det ikke alltid. 

Et bilde eller video sier selvfølgelig noe om hvem som er på bildet eller videoen. Men både kroppsholdning, ansikt, øyekontakt, klær, stil, omgivelser, farger og bakgrunn i bildet eller videoen kommuniserer også. I tillegg har du stemme og bevegelse i video som gir enda flere signaler på hvem du er som person. Video og bilder kommuniserer på mange nivå enten man er bevisst på det eller ikke. 

Hvordan kan du sikre at bildene og videoene dine både tydeliggjør og styrker din personlige merkevare og svekker deg?

Det første og viktigste steget er å ha klart for deg hvordan du ønsker å bli oppfattet. Hva ønsker du målgruppen din skal føle i forhold til deg når de ser bildet/videoen?

Her er noen eksempler:

  • At du er kreativ og spennende
  • At du er profesjonell og seriøs
  • At du er innovativ og nytenkende
  • At du er omtenksom og varm
  • At du er sporty og frisk
  • At du er saklig og formell
  • At du er harmonisk med indre ro,
  • Eller noe helt annet?

Hver og en av disse gir forskjellig føringer i forhold til hvordan du bør fremstå i bildet, valg av klær og stil, kroppsholdning, stemmeleie, type bakgrunn og omgivelser i bildet/videoen samt valg av farger og kontraster.

Det er lettere å bygge en sterkere personlig merkevare når bilder og video jobber med deg og ikke mot deg.

Vær bevisst på den historien du ønsker å fortelle. Hvem er du? Hva står du for og hvordan skiller du deg ut?

Er du på jakt etter å finne din autentiske merkevare? Klikk her

Lykke til med å tydeliggjøre og styrke din personlige merkevare med bilder og video.

Ta gjerne kontakt eller bruk kommentarfeltet under hvis du har kommentarer eller spørsmål .