Hvilke historier forteller du om deg selv?

din unikhet ditt potenstiale finn nøkkelen til endring identitet personlig utvikling selv-sabotasje vær deg selv Feb 10, 2022

Hvem er du - egentlig? 

Selv om du ikke er helt klar over det, så skaper du hvem du er ut fra hvordan du snakker om deg selv og hvordan du forteller om hendelsene i livet ditt.

Summen av alle historiene du forteller eller tenker om deg selv er med å definere hvem du er. 

Disse historiene blir dessuten som filter som du ser verden gjennom. De blir som magneter som tiltrekker seg flere opplevelser som "matcher" historiene dine. 

Noen ganger er disse filtrene eller historiene med å bygge oss opp og styrke oss, mens andre ganger er de med på å holde oss nede og ødelegge litt for oss. 

Da kan det være viktig å minne oss om at kjernen i den vi er handler ikke om historiene våre.

Jeg tenker at vi er litt som løken.

Essensen av hvem vi er, er kjernen i løken. Historiene vi forteller, eller tenker om oss selv, er alle lagene vi har rundt kjernen.

Noen ganger er disse med på å skjule hvor fantastiske vi egentlig er eller drar oss lenger bort fra den vi egentlig er mens andre ganger er de helt i tråd med den fantastiske personen vi faktisk er.

Ønsker du å bli bedre kjent med deg selv, kan det være nyttig å bli kjent med historiene du forteller eller tenker om deg selv.

Er historiene negative kan det være nyttig å stille deg selv noen spørsmål:

  • Er jeg en helt eller et offer i disse historiene?
  • Er disse historiene 100% sanne eller er det bare antagelser fra min side? Hva er beviset?
  • Er disse historiene med på å skape det livet jeg ønsker eller er det med å forsterke det livet jeg ikke lenger ønsker å ha?
  • Hva mister jeg hvis jeg slutter å fortelle eller tenke på disse historiene?

Kanskje tiden er inne til å gi slipp på noen av historiene og tankene du har om deg selv?

Husk du er så mye mer enn historiene dine!