Hun var et "snilt barn"

coaching din unikhet ditt potenstiale finn din unikhet forhold til andre høysensitiv negative mønstre senstitive barn trygg på å være deg selv Aug 15, 2022

Har du noen gang hørt foreldre eller andre i familien si: Du var så snill når du var barn? Kanskje du til og med har sagt eller tenkt dette om dine egne barn?

Hva menes egentlig med å være «et snilt barn»?

Det er sjelden at kommentaren «hun var et snilt barn» menes at:

 •  Hun var tydelig og hadde egne meninger
 •  Hun var handlekraftig og selvsikker
 • Hun tok plass og var utadvendt

Eller hva tenker du?

"Hun var et snilt barn" er nok ment som et kompliment, men er det egentlig det?

Det det egentlig menes er nok heller:

 • At barnet gjorde som det ble fortalt
 • At barnet var stille og rolig
 • At barnet ikke gjorde så mye ut av seg eller tok for mye plass
 • At barnet var flink til å leke for seg selv
 • At barnet ikke forlangte så mye av de voksne

Jeg tror mange såkalte «snille barn» egentlig er veldig sensitive barn.

De kan sense sinnstemningen til de voksne rundt seg lenge før de har lært å snakke.

Når et barn merker frustrasjon eller stress hos de voksne når hun eller han utrykker egne hehov, kan det oppleves så sterkt og ubehagelig at de heller lar være.

Det er bedre å fortrenge hva hun/han selv ønsker, enn å føle på ubehaget. De blir stille.

På den måten er de med på å skape «fred og harmoni i heimen» og det liker vi jo, eller?

Det de får skryt og oppmerksomhet på er det som formes og forsterkes.

Sensitive barn har lett for å tilpasse seg hvem de voksne ønsker de skal være.

Men, ALLE barn har behov for å uttrykke seg og sine behov. Barn trenger å uttrykke egne meninger og ønsker.

Trassalderen er viktig for alle for å utvikle seg til selvstendige og trygge voksne.

Utfordringen er at de sensitive barna ofte trenger mer trygghet og oppmuntring for å uttrykke egne meninger og ta plass.

Neste gang vi sier «hun er et snilt barn», så kanskje vi skal tenke oss litt om.

Kanskje dette barnet heller trenger:

 •  Å høre at hun eller han er helt ok akkurat som de er
 • Å få ubetinget aksept for å uttrykke egne behov og ønsker
 • Å vite at det ikke er deres ansvar å få andre til å føle seg vel

Har du selv opplevd å få høre at du var et «snilt barn» når du var liten, så kan det være nyttig å sjekke om du har tatt med deg noen adferdsmønstre som holder deg igjen.

Kanskje du fremdeles holder igjen å si hva du egentlig mener og ønsker?

Kanskje du fremdeles fortrenge dine egne behov til fordel for andres for å skape harmoni heimen?

Å gi slipp på på disse adferdsmønstrene (som ofte går på autopilot) kan gi en deilig frihet og mye mer flyt i livet.

Er det på tide å åpne opp skattekisten «DEG» og finne tilbake til din indre styrke, din stemme og din kraft?

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt om du ønsker sparring og hjelp på veien 🌷