Den beste metoden for å komme deg videre i livet

ditt potenstiale gi slipp leve i tråd med ditt potensialet negative mønstre negative tanker personlig utvikling Mar 26, 2023

Fortiden kan veie tungt og holde oss tilbake ii livet. Vi kan bli fanget i våre gamle måter å tenke og handle på, som kan hindre oss fra å leve i øyeblikket og ta stegene vi trenger for skape det livet vi ønsker. 

Den gamle versjonen av deg, med alle dets erfaringer og minner, kan bli en motstander for det nye deg, det som ønsker å vokse og utvikle seg.

  • Hvis vi har blitt fortalt at vi ikke er gode nok,  kan det påvirke selvtilliten og hindre oss i å ta riktige valg. 
  • Hvis vi har viklet oss inn i negativt tankespor, kan det hindre oss i å se muligheter og være optimistiske om fremtiden.
  • Hvis vi har hatt en dårlig opplevelse i en tidligere relasjon, kan det være vanskelig å åpne oss for nye relasjoner i fremtiden. Vi kan også ha en tendens til å gjenta de samme feilene i nye relasjoner hvis vi ikke lærer av fortiden. 

Forandring er en naturlig del av livet. Vi skal hverken gå bakover eller å stå stille.

For å klare å gå videre og ikke bare gå i ring, trenger vi ofte å gi slipp på noe av fortiden.

Det kan være å gi slipp på noen tanker som ikke gagner deg lengre. Det kan være å gi slipp på noen negative følelser som drar deg i feil retning, eller det kan være adferdsmønstre som går på autopilot. 

Det er også viktig å huske at endring sjelden kan gjøres med hjernen og tankene alene. Vi må inkludere kroppen. 

Ønsker vi å bli en bedre versjon av oss selv trenger vi altså å hjelpe kroppen å gi slipp på gamle følelser og spenninger fra tidligere opplevelser som har satt seg..

Det er viktig å huske at prosessen med å bli den NYE DEG altså ikke bare handler om å tenke positivt. Vi må også ha med kroppen. Først da er vi klare til å ta inn nye opplevelser, nye tanker, mer positivitet og nye adferdsmønstre.