Hjelp av Walt Disney for utvikling av ideer?

coaching ideutvikling kreativitet personlig utvikling Nov 01, 2017

Har du ideer som ikke har fått sett lyset enda? Eller har du flere ideer som du har forkastet?

Hva med å ta opp igjen ideene dine og bruke "Walt Disney metoden"?

Det er mye vi kan lære av Walt Disney. Han var kjent for både sin kreativitet, nytenkning og gjennomføringsevne. 

Walt Disney metoden er mye brukt i coaching, og med god grunn.

Denne metoden for brainstorming og ideutvikling har jeg hatt mye glede av i forhold til utvikling av egne konsepter.

Jeg har også brukt den mye når jeg hjelper kunder å videreutvikle sine drømmer. 

Det er så lett å avfeie nye ideer og være kritisk før ideene i det hele tatt har fått tid å modnes. Dette kan hindre at gode ideer blir gjennomført. 

Det kan også være en fare å gå på første og beste idé uten å ha gjort en kritisk vurdering. 

Enhver ideutvikling trenger rom for både å drømme og visualisere, men også mer kritiske spørsmål og betenkninger.

Men det blir ofte brems og krøll hvis vi blander disse rollene.

Det er her Walt Disney metoden er så fin.

Ryktene skal ha det til at Walt Disney hadde ulike rom når han utviklet nye ideer.

Det ene rommet representerte DRØMMEREN. Her var målet å drømme – visualisere - tørre å tenke store tanker. Her var det ikke lov å være kritisk, men heller stille seg spørsmål som "Hva hvis alt var mulig...."?

Det andre rommet representerte REALISTEN. Her var målet å finne frem til realismen blant alle ideene. Hva er mulig i forhold til de ressursene du har tilgjengelig? Heller ikke her var det lov å være negativ eller drepe ideen med kritikk, men heller se på hva som er mulig og hvordan man kunne komme videre med ideen(e). 

Det tredje rommet representerte KRITIKEREN. I dette rommet kunne man (endelig) få komme med alle innvendingene og kritikken. Her var det lov å være ”djevelens advokat".

Grunnen til at det er smart å skille den kreative prosessen i ulike faser slik som her, er at de fortjener like mye fokus alle tre.

Kritikeren kan ødelegge mye hvis den kommer for tidlig i prosessen.

Hopper vi derimot over kritikeren kan vi få mange kjedelige overraskelser underveis.

Går vi gjennom disse tre fasene separat vil vi være godt forberedt til å møte markedet og ha gode svar til eventuelle skeptikere der ute.

Jeg håper Disney metoden kan være til inspirasjon også for deg når du jobber med dine prosjekter, ideer og konsepter.

Har du spørsmål eller ønsker mer inspirasjon rundt ideutvikling i forhold til din egen utvikling, er det bare å ta kontakt!

Lykke til!