Hvorfor er du annerledes på jobb enn privat?

din unikhet ledelse personlig merkevare personlig merkevare for ledere personlig merkevarebygging selvledelse May 01, 2017

Vi går inn og ut av roller og forventninger. Noen roller passer vi inn i og andre roller kan oppleves som mer ukomfortable. Hva skjer når vi går inn i de ulike rollene?

Jeg hadde nettopp en interessant samtale hvor det ble snakket om en felles bekjent. Den ene av oss kjente personen på jobb og den andre kjente personen bare privat. Når vi beskrev vedkommende var det som vi beskrev to helt forskjellige personer. 

Hvorfor er det slik at to forskjellige personer kan ha helt ulik oppfatning av en og samme person?

Det kan være mange forklaringer. Kanskje måten vi ser personen på gjenspeiler vår egen måte å se verden på og våre egne fordommer. En annen forklaring kan være at personen viser mer av seg i kjente og private omgivelser, enn på jobb hvor han/hun kanskje ubevisst lar seg styre av forventninger til hvordan han eller hun skal være i rollen. 

Det viktigste er ikke å forstå hvorfor, men heller være mer bevisst på deg selv i forholdt til hva du selv viser i de ulike rollene. 

Viser du også frem mer av din personlighet når du er hjemme i trygge og personlige omgivelser enn når du er i jobb og går inn i rollen som ansatt eller leder?

Selvsagt er det naturlig at vi tilpasser oss de ulike rollene, men når vi vet at over 32% av ansatte i den vestlige verden (Gallup) ikke føler seg engasjerte på jobben og at en viktig årsak til å trives på jobben er å få være seg selv - ja, da tenker jeg det er på tide med en større bevissthet!

Vi må begynne med oss selv.

Når vi våger å by mer på oss selv også på jobben, så vil det smitte over til at andre våger å gjøre det samme.

Les også: Hvor mye av deg viser du på jobb?

På den måten kan vi sammen endre arbeidskulturen til et sted hvor det er mer akseptabelt å være seg selv. 

I dagens samfunn viskes skillene mellom jobb og privat mer og mer ut ut på grunn av sosiale medier.

Det kan være utfordrende å bygge personlig merkevare hvis du prøver å være to eller flere ulike personligheter i de ulike rollene du har.

Når du skal bygge din personlige merkevare, trenger du en tydelig rød tråd i hvordan du er privat og hvordan du på jobb. 

Eller hva tenker du? 

Det begynner med deg. Tar du utfordringen?

Husk at det å synliggjøre mer av hvem du er og hva du står for er en prosess - ikke en quick fix. Kom i gang ved å laste ned gratis minikurs: Finn din autentiske merkevare

 

Se også videoen: