Kjenner du dine styrker og muligheter som leder?

karriere ledelse personlig utvikling selvledelse May 16, 2017

Hvor ofte tar du deg tid til å analyse deg selv og mulighetene dine som leder eller gründer? Er du tydelig overfor deg selv på hva du er god på og hva du er mindre god på? Er det lenge siden du tok en liten sjekk av eksterne muligheter og trusler som kan påvirke din videre karriere og utvikling? Kanskje det er på tide med en liten fot i bakken?

Å forstå svakheter og styrker i forhold til deg som leder er viktig for utvikling av din personlige merkevare.

Å forstå muligheter og trusler i forhold til omgivelser og markedet rundt deg er også viktig for din personlige utvikling og karrierevei videre.  

Det er ikke mange av modellene jeg lærte som student som jeg fremdeles bruker, men én modell har fulgt meg gjennom de fleste jobbene jeg har hatt, også i jobben som executive coach og rådgiver i personlig merkevarebygging,

Noen av dere har kanskje hørt om den og kanskje brukt den? Den heter SWOT og er et strategisk verktøy som kan brukes til å vurdere styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Den brukes oftest med utgangspunkt i en bedrift, men den er også super å bruke i forhold til deg selv som leder eller gründer.

Hvis du ikke kjenner modellen fra før så er dette en veldig enkel, men effektiv analysemodell som alle kan bruke. Bokstavene SWOT står for:

  • Strengths, (Styrker)
  • Weaknesses (Svakheter)
  • Opportunities (Muligheter)
  • Threats (Trusler)

Du tar et A4 ark og deler den inn i 4 like deler, så får du rammeverket til analysen. Du ser et eksempel i bildet i toppen av artikkelen. I hver av firkantene gjør du en liten "brainstorming" og prøver å komme opp med så mange punkter som mulig på hver av de fire kategoriene. Her kan det også til hjelp og inspirasjon å spørre om input fra de som kjenner deg godt.

En SWOT analyse er spesielt effektiv å bruke for å:

  1. Analysere deg som leder
  2. Analysere ulike karriereretninger
  3. Analyse mulig jobbskifte eller stillingsskifte

Jeg innleder ofte med en SWOT analyse på mine kurs og coachingprogram for ledere og gründere. Den er til stor hjelp for å få et bedre overblikk i forhold til seg selv og omgivelsene.

Den er dessuten effektiv som utgangspunkt for videre sparring og coaching.

Kanskje SWOT modellen kan være til nytte og inspirasjon også for deg i din personlige utvikling som leder eller gründer?

Skulle du ha lyst på litt sparring i anledning analysen, er det bare å ta kontakt! ([email protected])

Lykke til med din personlige utvikling og merkevarebygging.