Har du hørt om kognitiv dissonans?

coaching hvordan_gjøre_varige_endringer kogntiv dissonans komfortsonen selvsabotering underbevissthet Jan 21, 2022

Det er ikke sikkert du har hørt begrepet, men jeg er ganske sikker på at du har opplevd det - spesielt hvis du har forsøkt å bevege deg ut av komfortsonen. 

Hvis du har hørt om kognitiv dissonans, så har du kanskje hørt det i forbindelse med konspirasjonsteorier.  

Et typisk eksempel på kognitiv dissonans er når noen holder så hardt på sin egen sannhet at de ikke klarer å akseptere at den er feil -  selv om de blir konfrontert med bevis eller faktura. 

Hvis du har en overbevisning om at jorden er rundt, og denne overbevisningen er sterkt forankret i deg, så hjelper det sjelden med bevis eller fakta som sier noe annet. 

Det har oppstått en kognitiv dissonans i hjernen. 

Det blir så viktig å beskytte sin sannhet at de vil rasjonalisere, ignorere eller til og med fornekte all informasjon som ikke er i tråd med denne sannheten.

Det kan være lett å tenke at dette gjelder vel bare for de som har ekstreme overbevisninger og tro. 

Se også YouTube videoen hvor jeg snakker om kognitiv dissonans

Men tro det eller ei. Du kan ha også ha grader av kognitiv dissonans - ofte uten at du egentlig er klar over det. 

Kognitiv dissonans er ofte grunnen til at mange saboterer sine egne mål eller drømmer. 

Mon tro om kognitiv dissonans er grunnen til at du ikke har klart å gjøre de endringene du egentlig har drømt om?

Hvis du har negative «sannheter» eller overbevisninger om deg selv, spesielt hvis de har vært med deg en stund, kan dette føre til en form for kognitiv dissonans hvis du prøver å innføre en ny overbevisning.

Disse overbevisningene, som underbevistheten har lagret, kan gjøre at du ikke klarer å se, eller stole på, annet enn det som passer inn i denne «sannheten». 

Negative overbevisninger kan være alt fra:

  • Jeg er ikke er god nok
  • Ingen i min familie har fått til dette, så det går nok ikke
  • Jeg passer ikke til å presentere for større grupper
  • Jeg er for gammel

Er det et stort gap mellom den "sannheten" du har lagret i underbevisstheten og den nye sannhet som du ønsker å tro på - da blir det dissonans.

Her er et eksempel: La oss si du har en sterk overbevisning om at "Jeg er ikke god nok" eller "Jeg kommer aldri til å være god nok" som kan være basert på tidligere opplevelser eller en generell følelse du har hatt over lang tid. Da hjelper det lite å plutselig bestemme deg for å tro at du nå er god nok. Det vil det oppstå det et gap i hjernen - et avvik - nesten som en liten krig mellom bevissthet og underbevissthet.

Det har skjedd en kognitiv dissonans i hjernen.

Du vil, ofte ubevisst, prøve å tett igjen gapet ved å bortforklare, fornekte, overse eller ikke stole på den informasjonen som ikke matcher den "gamle" sannheten som er lagret i underbevistheten.
 
For eksempel kan du ha vanskeligheter for å stole på positive tilbakemeldinger, du han bortforklare, overse eller til og med kritisere de som sier positive ting til deg, 

Du klarer du ikke å ta inn over deg, eller stole på annen informasjon enn det som støtter den negative overbevisningene (f.eks Jeg kommer aldri til å være nok) .

Du saboterer din egen mulighet for suksess. 

Hva om du kunne tette igjen dette gapet mellom bevissthet og underbevissthet?
 
Hva om du kunne forene disse sannhetene?
 
Hva om du kunne gitt slipp på disse negative overbevisningene om deg selv og dine muligheter?
 
Min erfaring er at dette er fullt mulig - enten du er bevisst på disse eller ei.
 
Det handler om å inkludere kroppen og underbevisstheten.
 
Det handler om å få bevissthet og underbevissthet til å dra i samme retning – til å tro på den nye sannheten om deg selv som vil være mer i tråd med det du ønsker i livet eller i karrieren.
 
Det er først når vi får bebvisstheten og underbevisstheten til å jobbe sammen at vi virkelig kan skape varige endringer.
 
Det er først da vi kan skape endringer uten at det føles som en kamp. Det er første da vi kan få mer flyt i livet. 
 
Lyst å høre mer om dette? Du er velkommen til å ta kontakt.