Selvsabotering: Hvordan vi ødelegger for oss selv - ubevisst.

begrensninger depresjon ditt potenstiale finn nøkkelen til endring finn tilbake til gnisten komfortsonen manifistering når ting stopper opp personlig utvikling prokrastinering selv-sabotasje selvsabotering underbevissthet Mar 21, 2024

 

Har du opplevd at du saboterer deg selv rett før noe positivt skal skje. Kanskje du unngår å gjøre det du vet ville vært bra for deg - som for eksempel å trene, spise sunt eller ta den viktige telefonen? Det er som om vi saboterer oss selv uten at vi egentlig vil det. 

Her er noen vanlige måter vi saboterer oss selv på og hvordan vi kan komme oss ut av det.

Så nær, så nær, men likevel så langt unna!

Har du noen gang merket at når du endelig når et mål eller føler deg glad, skjer det noe som ødelegger det? Kanskje tenker du innerst inne at du egentlig ikke fortjener suksess, eller du er redd for det som følger med? For å komme ut av dette trenger du å bli bevisst på hva slags negative mønstrene som styrer deg. Disse er veldig ofte ubevisste. Og siden de er ubevisste, kan det være nyttig å få hjelp til å finne og omprogrammere disse ubevisste adferdsmønstrene. Tenk så deilig det vil være å bli fri disse og få enda mer glede og flyt i livet. 

Å se det gode i livet er ikke naivt

Er du typen som alltid ser det negative, og sjelden det positive? Det kan av og til virke som vi mennesker er forhåndsprogrammert til å tenke negativt. Mange forsvarer det å tenke negativt og holde igjen fra for mye positive tanker med realisme og at det er fakta og at det motsatte er som å leve i en fantasiverden. Vi ser det vi har fokus på. Har du fokus på det positive, det å se løsninger og muligheter, så blir dette filteret du ser verden gjennom. Har du fokus på det negative og alt som kan gå galt, så blir dette filteret du ser verden i. Hvilke tror du gir deg flest muligheter og mer glede? 

Frykten er ikke alltid til å stole på

Når ting blir for skummelt og nytt, er det fristende å la være å gjøre det. Noen ganger kan frykten være så sterk at hele kroppen sier i fra. Men husk at hjernen vår prøver hele tiden å holde oss i komfortsonen. Hjernen er laget for å systematiskeste informasjon og opplevelser i de kjente bokser som den allerede har skapt og kjenner. Går du ut i det ukjente (for det er jo ofte her potensialet ditt ligger), så vil varsellampene lyse rødt. Hjerne tolker det nye som fare selv om det nye er i tråd med dine innerste drømmer og ønsker. Vær derfor oppmerksom på frykten du kjenner - kanskje den egentlig spiller deg et puss? 

 

Jeg må bare gjøre.... før jeg kan være....

Hvis du noen gang har tenkt eller sagt til deg selv: "Jeg må bare gjøre... før jeg kan være lykkelig eller fornøyd," da bør varselklokkene ringe. Dette er et typisk selv-saboteringsmønster. Ekte lykke og glede er nemlig ikke er noe du venter på. Det er noe du skaper selv. 

Å bryte fri fra selv-sabotasje handler om å kjenne igjen mønstrene som holder deg tilbake, og deretter ta aktive skritt for å endre dem. Du har makten til å endre retningen på ditt liv og skape den fremtiden du ønsker deg.

Noen ganger kan vi alle trenge litt hjelp for å omprogrammere selv-saboteringsmønstrene da disse ofte sitter i underbevisstheten. Ønsker du også hjelp til å kartlegge og gi slipp på det som holder deg igjen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.