Hvem er du på sosiale medier? Hvilken merkevare bygger du?

Hvem viser du at du er på sosiale medier? Vi bygger merkevaren vår enten vi er klar over det eller ikke. Vi har alle en personlig merkevare.

Den kan enten være svak eller sterk, den kan være tydelig eller sprike i alle retninger og den kan være ekte eller ikke helt deg...

Nye kanaler har gjort bevisstgjøring rundt egen merkevare mer aktuell enn noen gang. 

Sosiale medier, som LinkedIn, Facebook, Twitter og Instagram har blitt sterke plattformer å uttrykke vår personlighet på. 

Men sosiale medier har også gjort det enklere å bygge en fasade på bekostning av å være autentisk og ekte.

Derfor er det enda viktigere å være seg bevisst på hvilken merkevare man bygger. 

Det vi sier, hvordan vi sier det, hva vi deler videre samt de bildene og filmene som vi legger ut på sosiale medier, er med på å fortelle omverden...

Fortsett å les

De 10 vanligste fallgruvene i merkevarebygging

Det er mange som forsøker å styrke sin personlige merkevare uten å lykkes. Det er også mange sterke merkevarer som har prøvd og feilet før de endelig fikk suksess. Uansett hvor vi er i prosessen kan vi spare tid og ressurser på å lære av de feil som andre har gjort før oss.

Vi er en personlig merkevare enten vi liker det eller ikke, så det gir stor gevinst å ta mer styring.  Sjekk også videoen "Derfor er du en personlig merkevare"

Merkevarebygging kan være enkelt og givende, men også komplisert og frustrerende.

Unngår du disse feilene er det stor sannsynlighet for at din merkevarebygging både blir enkel, givende og ikke minst lønnsom.

Det å ha en sterk og tydelig merkevare gjør det enklere å skille oss ut fra andre aktører, tiltrekke oss de jobbene som passer oss best og ikke minst finne riktige samarbeidspartnerne og kundene.

Enten du er...

Fortsett å les

Derfor er du en personlig merkevare

Jeg er egentlig ikke så glad i ordet merkevare når vi snakker om mennesker. Vi er jo ingen handelsvare slik som produkter og firma. Men uansett hva vi måtte mene om ordet, så er vi alle en personlig merkevare i vårt nettverk enten vi er bevisst på det eller ikke. 

Men hva er en personlig merkevare?

Vår personlige merkevare er summen av alle assosiasjoner folk har til oss og hvordan de vil beskrive oss som person når vi ikke er tilstede. Hvilke beskrivelser og adjektiver går igjen når nettverket ditt skal beskrive deg som person.

Spørsmålet er ikke om du er en merkevare, men heller hvor fornøyd du er med den merkevare du er i dag.

Selv om det er andres oppfatninger som bestemmer merkevaren din til enhver tid, så har du likevel makt over din egen merkevare.

Selv om du kanskje ikke har vært klar over det, er det faktisk DU som har bygget merkevaren din frem til i dag i hva du har valgt...

Fortsett å les

Mangler vi et språk for å uttrykke personlige egenskaper?

personlig merkevare Mar 26, 2017

De fleste opplever det utfordrende å sette ord på sin egen personlighet. Mange forstår ikke viktigheten. Det blir nesten sett på som litt for ”soft” og ”feminint”. Kjenner du deg igjen? Mangler vi et språk for å uttrykke våre personlige egenskaper?

Denne uken har jeg fasilitert en gruppe dyktige jobbsøkere i å finne og bli tydeligere på sine personlige egenskaper.

Personlige egenskaper er et av mine favoritt tema da dette er essensen i personlig merkevare.

Det å bli tydeligere på våre personlige egenskaper kan gjøre en stor forskjell for din videre karriere enten du er jobbsøker eller i jobb.

 

De fleste er enige om at faglige kvalifikasjoner er viktig, og den jobben er som regel lett for de fleste å få oversikt over.

Derimot opplever svært mange at det er utfordrende å finne og sette ord på sine personlige egenskaper. Det er til og...

Fortsett å les

15 inspirerende sitater om å finne din unikhet og være deg selv

Det er mange som har sagt inspirerende ord om de ulike aspektene ved personlig merkevare. Mange av disse har inspirert meg. Kanskje de kan være til inspirasjon for deg også?

Gode sitater har evenen til å få deg til å tenke nytt, reflektere og kanskje til og med provosere.

Jeg har samlet noen sitater som jeg har blitt inspirert av. Kanskje noen av disse kan være til inspirasjon til deg også?

Her er 15 sitater som handler om ulike aspekter innen personlig merkevare:

Everyone needs to start thinking of themselves as a brand. It is no longer an option; it is a necessity.” Gary Vaynerchuk

"Live authentically. Why would you continue to compromise something that's beautiful to create something that is fake?" Steve Maraboli

"Shine with all you have. When someone tries to blow you out, just take their oxygen and burn brighter." Katelyn S. Irons

Your body language, your eyes, your energy will come through...

Fortsett å les

Hvordan finne din flyt? Hva om det ikke er hardt arbeid som skal til.

ledelse selvledelse Mar 10, 2017

I anledning lansering av boken 'Vær Unik. Hvordan styrke din personlige merkevare' fikk jeg spørsmålet: Var det ikke slitsomt å skrive og utgi boken? Hadde du ikke lyst til å gi opp? Hvordan klarte du å holde motivasjonen oppe?

Dette er gode spørsmål, og hadde dette vært for 5 år siden hadde jeg nok også stilt de samme spørsmålene. Men noe har skjedd... 

Det har ikke vært hardt arbeid å skrive boken. Jeg har ikke trengt å mane frem motivasjon og styrke. Selvfølgelig har det vært utfordringer underveis, men de har jeg møtt på andre måter enn å kjempe. 

Hva om vi ikke trenger å slite eller kjempe for å få ting til?

Hva om det ikke er hardt arbeid som skal til for å oppnå suksess?

Selvfølgelig kan kamp fungere for noen, og jeg har tidligere kjent meg igjen...

Fortsett å les

Hvor mye av deg viser du på jobb?

Visste du at en av de viktigste triggerne for trivsel på arbeidsplassen er at de ansatte føler seg trygge på å være seg selv? 

Kanskje ikke så overraskende, men likevel er det mange ledere som går inn i lederrollen, uten å vise for mye av sin personlighet.

Personlighet er liksom noe som hører til privatlivet. På jobben skal man være profesjonell, fremstå perfekt og leve i tråd med forventninger til hva en leder skal være og gjøre, eller....?

Hva tror du er den viktigste årsaken til at en leder skaper engasjement og trivsel i teamet? 

Hva kjennetegner de beste lederne som du har hatt i forhold til å skape et godt arbeidsmiljø?

Er det at lederen leverer oppgavene sine perfekt?

Er det at lederen viser minst mulig av sin personlighet?

Er det at lederen fremstår mer nøytral og korrekt i sin måte å være på?  

...

Fortsett å les

Hva sier du med ditt profilbilde på sosiale medier

Du har sikkert hørt uttrykket "Et bilde sier mer enn tusen ord". Har du tenkt på hva du forteller med ditt profilbilde på sosiale medier? Et bilde forteller mye mer enn vi kanskje er klar over. 

Bilder kan være effektive virkemidler for å tydeliggjøre hvem du er og hva du står for, men har du tenkt på at bilder også kan svekke din personlige merkevare?

Vi bruker ofte bilder som for eksempel profilbilder på sosiale medier, bilder til blogg eller bilder til å vise tjenestene våre på websider eller brosjyrer.

I tillegg har det blitt mer og mer populært å bruke video. For mens bilder kan fortelle mer enn tusen ord, er video et enda sterkere virkemiddel.

A picture is worth a thousand word. A video is worth a million.

Man kan lett få inntrykk av at video vil løse de fleste utfordringer med å bli sett i dagens marked. Hvis det eneste målet er å bli sett,...

Fortsett å les

Hvordan bli lagt merke til uten å rope høyest?

Vi lever i en verden der mange kjemper om oppmerksomheten. Hvordan skal vi klare å bli lagt merke til uten å måtte rope høyest eller være ekstrem?

Dette er en problemstilling som sikkert mange kjenner seg igjen i. Hvordan skal vi egentlig klare å bli lagt merke til uten å måtte rope høyest eller være ekstrem?

Hva om det ikke gjelder å rope høyest eller å være ekstrem?

Hva om det ikke finnes en universell fasit på hvordan man skal skille seg ut?

Hva om det handler om å finne din måte?

Personlig merkevare handler om å finne det som er unikt ved deg og tydeliggjøre dette på flere arenaer. Det handler ikke om å skape en fasade, men å finne ditt autentiske deg og synliggjøre det mer.

Høres dette interessant ut? Ønsker du å få inspirasjon til hvordan du selv kan avdekke og tydeliggjøre din unikhet? ...

Fortsett å les

Hva er forskjellen mellom varemerke og merkevare?

Hva er forskjellen på en merkevare og et varemerke? Er det i et hele tatt noen forskjell? Og hvorfor er det viktig å forstå forskjellen?

Det er lett å gå litt i surr med ordene merkevare og varemerke. Men det er en viktig forskjell mellom disse.

Mange bruker betegnelsen merkevare når de snakker om designet, emballasjen eller logoen til et produkt. Og for en personlig merkevare er det lett å tenke at det er klærne, stilen og CV’n som er merkevaren.

Men de fysiske tingene, som design, logo, emballasje og arkitektur er bare elementer som er med på å kommunisere merkevaren, men de er ikke merkevaren.

Hva er en merkevare?

Enkelt forklart er merkevaren summen av alle assosiasjoner kundene har til produktet, firmaet eller deg som person. Altså hva kunden sier når de skal beskrive produktet, firmaet eller personen.

Er assosiasjonene enhetlige og tydelige har du en sterk merkevare. Er assosiasjonene derimot...

Fortsett å les
1 2 3 4 5 6 7